116美女图片在线观看 116美女图片无删减 琪琪看片网 116美女图片在线观看 116美女图片无删减 琪琪看片网 ,大尺度到肉黄文在线观看 大尺度到肉黄文无删减 琪琪看片网 大尺度到肉黄文在线观看 大尺度到肉黄文无删减 琪琪看片网 ,被囚禁的圣女熏妃在线观看 被囚禁的圣女熏妃无删减 琪琪 被囚禁的圣女熏妃在线观看 被囚禁的圣女熏妃无删减 琪琪

发布日期:2022年01月25日

Nawigacja

116美女图片在线观看 116美女图片无删减 琪琪看片网 116美女图片在线观看 116美女图片无删减 琪琪看片网 ,大尺度到肉黄文在线观看 大尺度到肉黄文无删减 琪琪看片网 大尺度到肉黄文在线观看 大尺度到肉黄文无删减 琪琪看片网 ,被囚禁的圣女熏妃在线观看 被囚禁的圣女熏妃无删减 琪琪 被囚禁的圣女熏妃在线观看 被囚禁的圣女熏妃无删减 琪琪

Biura w GUM

Biura w GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Biuro Certyfikacji

Dyrektor Paulina Olszewska

tel. 22 581 93 93; e-mail: certification@gum.gov.pl

Wydział Certyfikacji Wyrobów

Naczelnik:  Michał Siarkiewcz
tel. 22 581 90 13; e-mail: michal.siarkiewicz@gum.gov.pl

Wydział Działalności Regulowanej

Naczelnik: Karol Markiewicz
tel. 22 581 93 67; e-mail: karol.markiewicz@gum.gov.pl

 

Biuro Strategii

Dyrektor Zbigniew Ramotowski

tel. 22 581 95 31; e-mail: strategia@gum.gov.pl

Wydział Strategii i Nauki

Naczelnik: Elżbieta Michniewicz
tel. 22 581 90 80; e-mail: elzbieta.michniewicz@gum.gov.pl

Wydział Informacji i Promocji

Naczelnik: Sebastian Margalski
tel. 22 581 95 21; e-mail: sebastian.margalski@gum.gov.pl

Wydział Spraw Zagranicznych

Naczelnik: Marcin Mikiel
tel. 22 581 90 55; e-mail: marcin.mikiel@gum.gov.pl

Wydział Prezydialny

Naczelnik: Monika Oryga
tel. 22 581 94 14; e-mail: monika.oryga@gum.gov.pl

 

Biuro Nadzoru i Kontroli

p.o. Dyrektora Tomasz Pietrucha

tel.: 22 581 90 59, e-mail: bnik@gum.gov.pl

Wydział Nadzoru

Naczelnik: Michał Kolczyński
tel. 22 581 91 60; e-mail: michal.kolczynski@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli

Tomasz Pietrucha
tel. 22 581 90 59; e-mail: tomasz.pietrucha@gum.gov.pl

 

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Radosław Ziemey

tel.: 22 581 93 49; e-mail: bdg@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora
Małgorzata Brzozowska-Kruczek
tel. 22 581 91 01;

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Naczelnik: Bartłomiej Ilasz
tel. 22 581 93 43; e-mail: bartlomiej.ilasz@gum.gov.pl

Wydział Administracyjny

Naczelnik: Waldemar Senftleben
tel. 22 581 94 00; e-mail: waldemar.senftleben@gum.gov.pl

Wydział Informatyki

Naczelnik Jacek Jurys
tel. 22 581 95 30; e-mail: jacek.jurys@gum.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny

 

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik Magdalena Bławdziewicz-Odolińska
tel. 22 581 91 05; e-mail: magdalena.odolinska@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa

Marek Pawłowski
tel. 22 581 93 14; e-mail: marek.pawlowski@gum.gov.pl

Anna Krysiak
tel. 22 581 94 30; e-mail: anna.krysiak@gum.gov.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Jarosław Niewiński
tel. 22 581 93 33; e-mail: jaroslaw.niewinski@gum.gov.pl

 

Biuro Zarządzania Finansami

p.o. Dyrektora
Anna Misterkiewicz
e-mail: BF@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora
Olga Tworek
tel.: 22 581 93 91; e-mail: BF@gum.gov.pl

Wydział Planowania i Budżetu

Naczelnik Małgorzata Podsiadły
tel. 22 581 90 11; e-mail: malgorzata.podsiadly@gum.gov.pl

Wydział Koordynacji Projektów

p.o. Naczelnika Emilia Dybowska
tel.: 22 581 90 33; e-mail: emilia.dybowska@gum.gov.pl

Wydział Księgowości i Finansów

Naczelnik Anna Misterkiewicz
tel. 22 581 92 09; e-mail: anna.misterkiewicz@gum.gov.pl

do góry